#ExigimRespecteAlCatala

La llengua catalana mereix respecte

#ExigimRespecteAlCatala

Les institucions han de corregir centenars de rètols a l'espai públic!

Argelers Ceriga
Argelers

#ExigimRespectePelCatala

Banyuls dels Aspres Olivedes
Banyuls dels Aspres

#ExigimRespectePelCatala

Cabestany Les Roquetes
Cabestany

#ExigimRespectePelCatala

Ceret el Ventós
Ceret

#ExigimRespectePelCatala

El Pertús
El Pertús

#ExigimRespectePelCatala

EL VOLÓ
El Voló

#ExigimRespectePelCatala

Naüja
Naüja

#ExigimRespectePelCatala

Paçà els Cortals
Paçà

#ExigimRespectePelCatala

CD Agulla de la Mar
Rius

#ExigimRespectePelCatala

CD La Ribereta
Rius

#ExigimRespectePelCatala

Eus Coll de la Roca Gelera
Colls

#ExigimRespectePelCatala

Montferrer La Soca
Pics

#ExigimRespectePelCatala

La llengua catalana és com qualsevol altra llengua, ni millor, ni pitjor, i com a llengua pròpia del nostre territori se mereix respecte. La nostra responsabilitat és de respectar-la i fer-la respectar.

Les institucions catalanes han de respectar la grafia catalana dels topònims.

A l’espai públic floreixen rètols de tota mena, rètols que nos indiquen els noms dels llocs, dels cursos d’aigua, de les comarques, de les muntanyes… en resum de la toponímia i de la microtoponímia.

Gran part d’aquests rètols són farcits de faltes ortogràfiques, és anomal, és irrespectuós. És responsabilitat nostra d’exigir-ne les correccions. És responsabilitat de les institucions de garantir-ne la grafia correcta.

Reconeixem que una petita part dels municipis han corregit errades, també ho ha fet de manera escassa el Consell Departamental, avui és necessari que aquestes correccions siguin generalitzades al conjunt de l’espai públic.

Des de fa dècades centenars de persones han treballat per a recuperar la toponímia genuïna. El resultat és que avui els mapes de l’IGN 1:25.000 recullen la grafia correcta. No hi ha cap raó que justifiqui errades. 

Trobareu la grafia correcta de la toponímia

  • Edició digital de l’Atlas de Catalunya Nord, Joan Becat – 1997
  • Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord Joan Peytaví – 2007
  • Altres obres per a descobrir el sentit de la toponímia nord-catalana
  • … noms de lloc de la nostra terra… Toponymie historique de Catalunya Nord – Lluís Basseda -1990 Revista Terra Nostra (per ara indisponible)
  • Les noms de lieux du Roussillon de la protohistoire à nos jours Renada-Laura Portet – 2021 L’Harmattan
La llengua catalana a l'espai públic no se limita pas als panells

Les setmanes i mesos a venir denunciarem les faltes ortogràfiques quan sigui necessari, també apreciarem les correccions.

Denunciarem sobretot l’absència de llengua als mitjans de comunicació, als Webs institucionals, als transports públics…

Tenim menester de tots els testimonis, per a poder ser exhaustius.