Viu una llengua quan s'usa

El meu compromís amb la llengua catalana

Parlants

Sem 10 milions arreu dels Països Catalans.

A Catalunya Nord

Dels 470.000 ciutadans, més de 60% diuen entendre la llengua catalana. Més de 30% diu que la sap parlar.

A Catalunya Nord

1,5% dels ciutadans diuen parlar la llengua catalana per defecte.

A POLIT

una llengua se perd quan els qui la saben la callen!

Decàleg

1- Sé que el català té 10 milions de parlants.
2- Sé que és una llengua indefensa perquè no té estat propi i que els estats la persegueixen.
3- Sé que conviu amb llengües molt potents, omnipresents en tots els àmbits.
4- Sé que aquí, al nord, el català viu una marginació que prepara la substitució lingüística, és a dir la desaparició de la llengua en el seu propi territori.
5- Sé que la llengua ens ha estat transmesa per tot un poble durant mil anys i que és la principal expressió d’un poble i d’una terra.  
 
Per tot això, avui declari:
6- Que la llengua és un patrimoni tant o  més important que el Castellet, el Palau dels Reis, la gastronomia i el Canigó!
7- I exigeixi decisions fortes i no paraules buides, a les nostres institucions com a responsables d’aquest patrimoni.
8- Que és parlant i escoltant i llegint que s’aprenen les llengues,
que no és cap falta de respecte parlar-la amb desconeguts i nouvinguts, tot al contrari, és el millor regal que els podem fer!
9- que una llengua només mor quan els qui la saben no l’utilitzen.
10- Per tot això me comprometi parlar-la sempre que pugui, en un màxim d’ocasions i d’espais.
 
Jo estimi la llengua i sé que el seu futur depèn de tots, depèn de mi! 
La pressió política i social francesa va tallar la transmissió familiar però nosaltres la volem transmetre de nou per adhesió, per amor, per voluntat ferma.

Me comprometi per la llegua catalana