About

El Col·lectiu 2 d'Abril

El Coŀlectiu 2 d’abril neix de la voluntat de capgirar la lògica republicana francesa de cara a la política lingüística de l’Estat: fer desaparèixer les llengües mal anomenades regionals o minortàries. 
2 d'abril?

El 2 d’abril commemorem el trist aniversari de l’Edicte reial que va prohibir l’ús oficial de la llengua catalana als antics Comtats

2 d'abril

Una data simbòlica però ni la primera, ni la darrera data de la llarga repressió que pateix la llengua catalana i els seus parlants.

Aquest edicte sempre vigent ha estat enfortit el 1992 pels parlamentaris francesos quan van modificar la “Constitution” afegint a l’article 2:
La langue de la République est le français“.

Aquesta simple afirmació prohibeix els drets més elementals al conjunt dels parlants de les llengües de tots els territoris administrats per França. Sola la llengua francesa té drets.

El 1999 l’Estat francès firmava la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, Carta que hauria pogut donar drets necessaris a la salvaguarda de les nostres llengües minoritzades, però el Conseil Constitutionnel va decretar que “La langue de la République est le français” impossibilitava la ratificació de la Carta.

Fa més de tres segles que la llengua catalana resisteix a edictes, decrets, lleis i constitucions…

La nostra ferma voluntat  no és de resistir si no que és de capgirar la situació.

El Col·lectiu 2 d’Abril és format per persones i entitats.